Respekt for dig og dit privatliv
Vi har altid ment, at man som softwarehus har en etisk og moralsk forpligtigelse, til at passe på dine data. Dette har vi efterlevet lige siden vi startede virksomheden i 2002. Enteraction har altid gjort vores bedste for at passe på dine data, og arbejder fortsat for at sikre dig gode og smarte løsninger, der kan hjælpe dig – og samtidigt respektere dit privatliv og dine private data.
Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver dine rettigheder til privatliv og vores forpligtelse til at sikre dine personoplysninger.
Enteraction er et dansk selskab der udvikler softwareløsninger og tjenester, og vi er underlagt den europæiske persondatalovgivning , herunder den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).
Hvis persondata behandler enteraction?
Enteraction behandler personoplysninger om  jobsøgere  og  kontaktpersoner eller brugere af vores software, herunder både direkte kunder og brugere der er tilknyttet vores kunder (et eksempel på sidstnævnte kunne være personer der benytter online bookingen, som vi stiller til rådighed for vores kunder).

Vi behandler desuden personoplysninger om personer, som udgør potentielle Kunder (Kundeemner), og som henvender sig til os via enteractions sider eller via andre kanaler. Vi behandler ligeledes data på vegne af vores Kunder, hvor Kunden kontrollerer behandlingen.
Hvordan vi indsamler dine personoplysninger
Generelt får enteraction personoplysninger direkte fra dig, når du bruger vores programmer, direkte eller indirekte. Foretager du f.eks. en booking i et af vores systemer, gemmer vi naturligvis de indtastninger du har foretaget i forbindelse hermed, typisk navn, telefonnr og email. I visse bookingsammenhænge kan der være flere informationer, såsom regnr. eller stelnr. på dit køretøj.

Vi indhenter ikke andre oplysninger om dig eksternt, og dine oplysninger er kun synlige i vores systemer, for de virksomheder, som du har foretaget bookingen hos.

Vi gemmer også en cookie i din browser, som alene gør det muligt for os at genkende dig hvis du foretager en booking. Hvis du f.eks. er i gang med at booke en tid i vores systemer, men hopper videre til andre websider inden du er færdig, vil vi kunne huske din bestilling når du kommer tilbage til vores side. Det mener vi er en god service for dig, så du ikke skal starte forfra.
Vi bruger ikke denne cookie til andre formål end at give dig en bedre service, og gemmer eller henter ikke yderligere oplysninger om dig via denne.

Oplysninger om dig kan også blive indtastet i vores systemer af vores kunder, f.eks. hvis du henvender dig telefonisk til en af vores kunder og foretager en booking. Oplysninger om den service du bestiller og får hos vores kunder gemmes ligeledes, ligesom faktura, synsrapporter, eller andre dokumenter udfærdiget i forbindelse med din interaktion med vores kunder, eller med os.

For de direkte brugere af vores software, gemmer vi de oplysninger som er nødvendige for at levere den ønskede service. I langt de fleste tilfælde, vil vores direkte brugere selv kunne vedligeholde og slette data igennem den benyttede software. For alle brugere af vores software, vil der være information om privatlivspolitikken for dem selv som brugere, såvel som for deres kunder. Der vil ligeledes som udgangspunkt altid være de nødvendige værktøjer i vores softwareløsninger, således at vores kunder kan være selvhjulpne i forhold til at tilbyde indsigtsret mv.
Dine rettigheder
Du har ret til at tilgå dine personoplysninger ved at anmode om et overblik over personoplysninger om dig, og du kan have en ret til dataportabilitet. Du har også ret til at anmode enteraction om at korrigere unøjagtigheder i dine personoplysninger.

Hvis du har en konto hos en af enteractions programmer, såsom Synsdata, kan dette normalt gøres i selve applikationen.
Du har endvidere ret til at anmode om sletning af personoplysninger og til at begrænse eller fremsætte indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger i henhold til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller andre tjenestespecifikke vilkår.
Brug venligst privacy@enteraction.dk til at indgive alle anmodninger som nævnt i dette afsnit. Du har endelig også ret til at indgive en klage til Datatilsynet vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.
Enteraction som databehandler og dataansvarlig
Som leverandør af applikationer, vil vores kunder og brugere af systemerne være dataansvarlige og vi agerer som databehandler. Alle vores kunder vil få en databehandleraftale med enteraction, som indeholder alle informationer om retsstilling, vores håndtering af persondata mv.

I vores rolle som dataansvarlig, udviser vi stor forsigtighed i forhold til de data vi behandler, og overholder naturligvis gældende lovgivning.

Uanset vores rolle i forhold til en bruger, betragter vi os selv som den registreredes ambassadør, og gør alt hvad vi kan for at varetage vores interaktion med den registrerede på en sikker, diskret og forsvarlig måde. Såfremt du som registreret måtte have spørgsmål eller indsigelser til måden vi håndterer dine data, er du velkommen til at kontakte os på privacy@enteraction.dk.
Datasikkerhed og opbevaring
Enteraction tager den tillid, du og vores Kunder viser os, meget alvorligt. Enteraction forpligter sig til at undgå uautoriseret adgang, offentliggørelse eller anden afvigende behandling af personoplysninger. Enteraction skal sikre fortroligheden af de personoplysninger, vi behandler, fastholde integriteten af personoplysninger og sikre sin tilgængelighed i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.
Som en del af vores forpligtelser optimerer vi løbende organisatoriske, tekniske og fysiske procedurer og forholdsregler for at beskytte de oplysninger, vi indsamler og behandler, med hensyntagen til typen af personoplysninger og den risiko, du og vores Kunder udsættes for ved evt. sikkerhedsbrud.
Ændringer til denne Erklæring
Hvis vi ændrer vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, vil vi publicere den reviderede erklæring her med en opdateret revisionsdato. Vi opfordrer dig til at gennemgå Erklæringen regelmæssigt. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores Erklæring, som i betydelig grad ændrer vores praksisser for persondatabeskyttelse, kan vi også meddele dette til dig på andre måder, eksempelvis ved at sende en e-mail eller ved at offentliggøre en meddelelse på vores hjemmeside, eller som en nyhed i vores applikationer.
Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger blev opdateret den 25. maj 2018.
Sådan kontaktes vi
Vi værdsætter din mening. Hvis du har nogle kommentarer eller spørgsmål vedrørende vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger, uløste problemstillinger vedrørende databeskyttelse og databrug eller et muligt brud på din persondatabeskyttelse, send dem venligst til privacy@enteraction.dk.
Vi behandler dine anmodninger fortroligt. Vi vil kontakte dig for at håndtere dine problemstillinger og skitsere mulighederne for en løsning af disse. Det er vores mål at sikre, at klager løses på en rettidig og hensigtsmæssig facon.
NÆSTVED
Hjultorv 18, 2
DK - 4700 Næstved
COPENHAGEN
Frederiksholms Kanal 4 3tv
DK - 1200 København K
CO2 Neutralt website